Bodor László oldala
Bodor László oldala
Címer
     
Menü
     
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Szép versek

Fekete szoba....

"Minden szívnek van egy csodakertje,
a kert közepében van egy palota,
s minden palotában egy fekete szoba.

A fekete szobában Csontvázember ül.
Sötéten. Egyedül.
Néha a palota zsivajába,
s a tavaszodba belehegedül.

Olyankor ősz lesz: vágyak, álmok ősze.
Halkan peregnek, mint a levelek.
(Szívedbe mintha ezer kés hasítna:
zokog, zokog a csontvázembered.)
Idegen szemektől kacagással véded,
jaj csak meg ne lássák: drágább mint a kincs!
Mások palotáit irigykedve nézed:
neki nincs! neki nincs!

Pedig:
minden szívnek van egy csodakertje,
s minden csodakertben van egy palota.

S bent, elrejtve mélyen, valahol, valahol:
minden palotában egy fekete szoba…"

Wass Albert

 


JEVGENYIJ JEVTUSENKO: A LELKED SZOBÁJA
 

Ki tud legyőzni téged,
tündérlányát a télnek?

Te bűvösen ragyogsz,
de hűvösen rajongsz!

Megfagyasztottad lelked:
mindenütt dér dereng.
Megszakasztod a lelket:
ki belép, didereg.

Parancsolod: legyen jég
s mindent fagyasszon át,
s telerakod - legyen még
díszesebb - mint szobát

csecsebecsékkel,
s lehet, mindegyik szép
csiszolt és drága ékszer -
nekem mindegyik: jég.

Nem moccan ott a lég.
Virág
nincs
ott.
Mint tömör, sima jég
a parkett csillog.

Valahol: utcalárma -
Parázs nap tündököl fenn.
Itt -
zongora szén-szárnya
s jég-higany a tükörben.
Itt égő nap sosem vakít.
Itt lámpa fénye csöppen.
Csillár
álmos jégcsapjai
csüngenek csöndben.

De én mást akarok: lármát,
emberek zsivaját.
E szörnyü jég-szoba árnyát
nem bírom ki tovább.


 


Szabó Lôrinc - A tükör vallomása

Azt mondja, hogy hű s igaz, mint a tükör.
Beszélj magadról: felelj neki, tükör!

- Elkapom arcod és a pillanat
szeszélyét, minden mozdulatodat,
mint mély eget a mély tenger színe,
befogadlak, mint senki sohase,
hívlak, jössz, eldobsz, és várlak megint,
és szeretlek a parancsod szerint,
sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok,
néha barátod, rabszolgád vagyok,
alázatos és bizalmas barát,
aki nem kér semmit, csak néz s imád,
és nem akar lenni, csak általad,
csak árnyéka annak, ami vagy.

- Azt mondja, hogy hű s igaz, mint a tükör,
Szólj még magadról: felelj neki, tükör!

- Égsz, átgyúlok, és hideg maradok,
sírsz, visszasírok, s mégis hazudok,
szolgádnak hiszel, s nincs hozzád közöm,
felszínem ábránd, mélységem közöny,
tükör vagyok, nem sejted, míly csodás,
megfoghatatlan, tiszta látomás,
mert látomásod is visszaverem,
nem érezlek, nincs emlékezetem,
agyonlőheted előttem magad,
kihullsz belőlem, mint a pillanat,
kihullsz, nyomtalanul, üresen, bután,
mint az öröklétből a földi árny.
/1938/
 
 
 
 

Baranyi Ferenc

A nyolcadik ajtó

Kékszakállú, én adom most:
íme, itt a nyolcadik kulcs.

Csak belülről nyitja ajtód,
mely saját magadra tárul,
nem torzíthat már a fény, mely
rólam visszaverve rádhull -
nem vagyok már. Tűnhetsz annak,
ami vagy - s nemcsak lehetnél.
Senki sem lát, csak a nyirkos
várfalak közé rekedt éj.
Mássá tett a nő-jelenlét:
úgy lehettél hős, kegyetlen,
dús, gyengéd, s országgal ékes,
hogy a tükröd én lehettem,
gyöngeséged s múltad titkát
féltve is büszkén szemérmes
úgy lehettél, jó uram, hogy
volt egy asszony, aki kérdez.
S ha hét ajtód meg se látom?
Ha semmit se kérdezek meg
s azt sugallja hallgatásom,
hogy kicsit sem érdekellek?

Akkor sértve inkább lennél?
Akkor inkább lenne részem
bús magamra-hagyatottság
várad örök éjjelében?
Lettem volna - mint sok asszony -
üres szívű, puszta szájú?
Milyen kellett volna lennem?
Mondd meg nékem, Kékszakállú!

Enyém most már minden éjjel -
és mindig is éjjel lesz már.
S vak az éj. Senkise lát, csak
a rajtam kívül rekedt vár.
Fedd magad fel önmagadnak,
mérd, amit raksz és amit dúlsz.

Kékszakállú, én adom most:
íme, itt a nyolcadik kulcs.


 

Tóth Árpád: Elejtetted a napot

Rád gondoltam délután,
Fönn az arany nap sütött
S lehunyt szemhéjaimon
Rózsaszínnel átütött.

Fáradt arcom szeliden
Tözesítette a fény
S szemlehunyva a szokott
Utazásra vártam én,

Arra, mikor -halk hajó
Titokzatos tengeren,-
Fekvőszéken útrakél
S lázam sodrán ring velem

Felelőtlen, gyönyörű
Fantázia-tájakig,
Ahol romló életem
Némely bús álma lakik:

Mindaz, ami sose lesz,
Mindaz, ami sose volt,-
Így indultam ma is el,
Hunyt szemekkel, mint a holt,

Álmodozni: életet.
És úgy hajlott rám a nap,
Mintha pilláimra a
Rózsaszínű parazsat

Az a szent fény ejtené,
Mit még ott látott a szem
Isten-atyja kebelén,
S melyre szomjas szüntelen.

És egyszerre úgy esett,
Telin, forrón, hirtelen
Rád gondoltam s arra, hogy
Messze vagy és jaj nekem.

És megriadt szemeim
Felpattantak: a hegyek
Csúcsain már pirosan
Búsultak a fellegek.

És egy furcsa vízió
Vad erővel elkapott.
Úgy éreztem: kezeid
Tartották ma a napot.

Azért volt oly kölönös,
Minden fénynél édesebb,
És én ezt csak most tudom,
Amikor már este lett,

Mikor kezed fáradtan
Elejti már a napot
S szivemben is csöndesen
Elhallgatnak a dalok.

 


 


 

Puskin: Tatjana levele Anyeginhoz

 

Én írok levelet magának -
Kell több? Nem mond ez eleget?
Méltán tarthatja hát jogának,
Hogy most megvessen engemet.
De ha sorsom panasz-szavának
Szívében egy csepp hely marad,
Nem fordul el, visszhangot ad.
Hallgattam eddig, szólni féltem,
És higgye el, hogy szégyenem
Nem tudta volna meg sosem,
Amíg titokban azt reméltem,
Hogy lesz falunkban alkalom,
S hetenként egyszer láthatom;
Csak hogy halljam szavát, bevallom,
Szóljak magához, s azután
Mind egyre gondoljak csupán,
Éjjel-nappal, míg újra hallom.
Mondják, untatja kis falunk,
A társaságokat kerüli,
Mi csillogtatni nem tudunk,
De úgy tudtunk jöttén örülni.

Miért jött el? Békességesen
Rejtőzve mély vidéki csendbe,
Tán meg sem ismerem sosem,
S a kínt sem, mely betört szívembe;
Tudatlan lelkem láza rendre
Enyhülne tán s leszállana,
S akit szívem kíván, kivárva,
Lennék örök hűségű párja
S családnak élő, jó anya.

Másé!... A földön senki sincsen,
Kinek lekötném szívemet.
Ezt így rendelte fenn az Isten...
Tied szívem, téged szeret!
Ó, tudtam én, el fogsz te jönni,
Zálog volt erre életem;
Az égieknek kell köszönni,
Hogy sírig őrzőm vagy nekem...
Rég álomhős vagy éjjelemben,
Látatlan is kedveltelek,
Bűvöltek a csodás szemek,
Rég zeng hangod zenéje bennem...
Nem álom volt, színezgető!
Beléptél, s ájulásba hullva,
Majd meglobbanva és kigyúlva
Szívem rád ismert: ő az, ő!
Nem a te hangod szólt-e újra,
Ha egy-egy csendes, bús napon
Ínséges szívekhez simulva
Vagy imádságban leborulva
Altattam égő bánatom?
Nem te vagy itt árnyék-alakban,
S nézel reám e pillanatban
Az áttetsző homályon át?
Nem te hajolsz párnámra éjjel,
Suttogsz: szerelemmel, reménnyel
Enyhíted lelkem bánatát?
Ki vagy? Őrangyal vagy te, féltőm?
Vagy ártóm és gonosz kisértőm?
Döntsd el hamar, hogy lássak itt.
Lelkem talán csak vágya csalja,
Tapasztalatlanság vakít,
S az égi kéz másként akarja...
Hát jó. Sorsom gyanútlanul
Gyónásommal kezedbe tettem,
Előtted könnyem hullva hull,
Könyörgök: védj, őrködj felettem...
Gondold el, mily magam vagyok,
Nincs egy megértő lelki társam,
Így élek néma tompulásban,
Én itt csak elpusztulhatok.
Várlak: emeld fel árva lelkem,
Nézz biztatón, ne adj te mást -
Vagy tépd szét ezt az álmodást
Kemény szóval. Megérdemeltem.

Végzem! Átfutni nem merem,
Megöl a félelem s a szégyen,
De jelleme kezes nekem,
Bízom: a sorsom van kezében...

           
 
           
Csendes az éj, az égen ezer csillag.
A Hold égi útján felfelé ballag.
Telt arca fentről a Földre mosolyog,
Benéz az ablakon, szeme ránk ragyog.
           
…….
           
Valahol messze egy manó útra kel,
S az Éjtündér most csak nekünk énekel.
Hallgasd csak, kedves, milyen szép ez a hang,
Hallod már Te is, hogy cseng a kis harang?

Hát hunyd le szemed, és Te is láthatod
Az előttünk nyíló, mesés világot,
Ahol ezer csoda és varázslat vár,
Szoríts magadhoz! Gyere, induljunk már!

Nézd csak, ez az a hely, ahol minden más.
Itt nincs rossz, nincs harag, semmi rohanás.
Ez egy sziget, a Vágyak Birodalma:
Lelkemnek mélye, az álmok világa.
           
……..
          


 

Nélküled
Olyan magányos vagyok
Mint őszi esőben
Az üres parkokban alvó
Megkopott
Öreg padok

Rácz Sándor

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamarás Klára: Búcsú egy régi baráttól

 

 
Meghaltál? Élsz még? Mindegy, úgysem értem.
A szél elfújta léted és neved.
Vagy tán a sors törölt le, mint egy írást
Barát voltál? Mindegy...Isten veled!
 
Felrémlik néha-néha kedves arcod
Egy - egy borultas őszi alkonyon
A remény olcsó, a hit drága jószág:
Hogy élsz , remélem, hinni nem tudom.

Ha a vadszőlőt kinn a szél cibálja
S sötéten, leng az omladó falon,
Káprázó szemmel szinte-szinte látom,
Te nézel be hozzám az ablakon.
 
Te szólsz hozzám a zörrenő levélben,
Bús ködpalástban te jársz kedvesem,
Foszló árnyékod látom átsuhanni
A dérrel hintett, fáradt kerteken.
 
De lám, az ég oly szürke, szürke egyre
És nem idézi kérdő kék szemed...
Meghaltál? Élsz? Ki tudja, jobb talán így.
Barát voltál? Mindegy, Isten veled

 

 


 

Ma sem volt könnyű élni.
Nem lesz könnyű sosem.
De érdemes volt! - s mindig
érdemes lesz, - hiszem.
Nehéz - s el kell fogadni,
ki szemben áll velünk,
s azokat elviselni
kikkel menetelünk.
Ütésük úgy eltűrni,
hogy meg se tántorodj:
- a túloldal ne lássa,
mint hull szét táborod.
Emelni, vinni vállon,
ki gyenge s már kidől;
s mert rá is jut erődből,
ledöfne - úgy gyűlöl.
Naponként mosolyogni,
kínban, azok között,
kik összefenik szemük
egy jó szavad mögött.
Menni velük - már régen
nem értük! - Csak azért,
mert e sereg iránya
valami célt ígért.
Velük és ellenükre,
annyi közt egyedül,
- vívni, mégis azért,
mi csak együtt sikerül:
- mindez ma sem volt könnyű,
- s nem lesz könnyű sosem -
de törvény s vállalt sors ez,
ha érdemes - ha nem.

 


Magányos gondolatok

 

Szeretnélek szeretni,

Szép szemedbe mélyedni

Szemed tűzében elégni,

Mosolyodtól ragyogni

 

El akarlak csábítani,

Két karomban tartani.

Nem tudom, mit tegyek,

Érezzed, hogy létezek.

 

Azt mondod, vétkezek,

Pedig csak szeretek

Megmutattad lelkedet

Megszerettem lényedet.

 

Most már többet akarok

Magányosak a hajnalok.

Nagyon tetszel nekem,

Felborult az életem
 

Szeretném, ha boldog lennél,

Felhevülten átölelnél.

Nem lennék többé „barát”

Csókra kínálnád a szád

 
Te nem érzed, amit én

Nem maradt csak a remény.

Csak álmodozom,

Enyém leszel egy napon.

Nem érted, meg mit érzek,
fogd fel, szeretlek!
Várok rád, ez egy ígéret.
Várok rád, amíg élek.

 

Bodor László

Budapest. 2011-06-07


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!.

.

Az alábbiakban közlöm a meglévő színházjegyek listáját amely folyamatosan fog  változni az eladott, és kapott jegyek mozgása miatt.

Lehet válogatni és küldeni az igényeket e-mail-en vagy telefonon.  Folyamatosan küldöm a listát.

Elérhetőségem:  06/20 412 88 33 lehetőség szerint de. 10 óráig, vagy este 18 óra után mivel a közbeeső időben vagy árusítok, vagy a város különböző pontjain vagyok, és nem biztos, hogy meghallom a telefon csengést

E-mail: tischlerg@invitel.hu

 

FONTOS!

Névnapra, születésnapra praktikus ajándék a színházjegy

Színházjegyek ellenértékeként kultúra utalványt elfogadok.

GYEREKELŐADÁS

BÁBSZÍNHÁZ

A kis Mukk                                          10:30                okt. 26             6 db     1400 ft/db         3 sor 10-15

Nemzeti TÁNCSZÍNHÁZ

János vitéz   Honvéd Táncszínház     10:30                nov. 10            2 db     1700 ft/db         XIII sor 9-10

80 nap alatt a Föld körül                    10.30                nov. 17            2 db     1700 ft/db         V. sor 5-6

 

Diótörő    Szegedi Kortárs Balett        10:30                dec. 21            4 db     1800 ft/db         3 sor 1-4

Diótörő    Szegedi Kortárs Balett        15:00                dec. 21            4 db     1800 ft/db         3 sor 1-4

Diótörő    Szegedi Kortárs Balett        15:00                dec. 27            4 db     2000 ft/db         9 sor 1-4

Diótörő    Szegedi Kortárs Balett        15:00                dec. 28            4 db     2000 ft/db         8 sor 1-4

Diótörő    Szegedi Kortárs Balett        15:00                dec. 29            4 db     2000 ft/db         8 sor 1-4

oPERETT SZÍNHÁZ

Oszi Boszi                                           11:00                nov. 30            4 db     1400 ft/db         6 sor 12-15

Oszi Boszi                                           11:00                nov. 30            4 db     1400 ft/db         6 sor 10-13

MADÁCH SZÍNHÁZ

Lúdas Matyi                                        10:30                nov. 10            2 db     2300 ft/db         2 sor 1-2

Négystögletű kerek erdő                    10:30                nov. 23            4 db     2100 ft/db         12 sor 1-4

 

József ATTILA SZÍNHÁZ

Indul a bakterház                                                       okt. 13             4 db     3500 ft/db         3 sor 3-6

Anconai szerelmesek                                                 okt. 17             4 db     3800 ft/db         4 sor 5-8

Kései találkozás                                                         okt. 19             2 db     3500 ft/db         3 sor 5-6

Mici néni két élete                              15:00                okt. 20             4 db     3800 ft/db         6 sor 7-10

Az aranyember                                                          okt. 21             2 db     3500 ft/db         erk. 2 sor 5-6

Balfácánt vacsorára!                                                  okt. 22             4 db     3500 ft/db         4 sor 5-8

Anconai szerelmesek                                                 okt. 24             2 db     3800 ft/db         4 sor 7-8

A Doktor úr                                                                 okt. 25             2 db     3500 ft/db         3 sor 10-11

Kései találkozás                                                         okt. 29             2 db     3500 ft/db         4 sor 9-10

A nagymama                                                             okt. 30             2 db     3500 ft/db         4 sor 10-11

Az aranyember                                                          okt. 31             4 db     3500 ft/db         8 sor 11-14

 

Édes fiaim                                                                  nov. 02            2 db     3500 ft/db         5 sor 9-10

Munkácsy, a festőfejedelem               15…00             nov. 10            2 db     3800 ft/db         erk. 2 sor 6-7

 

ÁTRIUM FILM-SZÍNHÁZ/merlin

011 Alkotócsoport: Droszt                                           okt. 18              4 db     2700 ft/db         4 sor 10-13

Budapest Jazz Orchestra és Maria Babtist koncertje           okt. 19             4 db     3200 ft/db         5 sor 11-14

A szűz, a sóher, a Mikulás és a többiek                     okt. 22             4 db     2800 ft/db         5 sor 11-14

011 Alkotócsoport: Droszt                                           okt. 26             4 db     2700 ft/db         5 sor 10-13

„opera amorale” – jégkrémbalett est   20:00              okt. 30             4 db     3200 ft/db         6 sor 8-11

„opera amorale” – jégkrémbalett est   20:00              okt. 31             2 db     3200 ft/db         5 sor 13-14

 

CENTRAL SZÍNHÁZ

Nézőművészeti Főiskola                                            okt. 12             2 db     2600 ft/db         5 sor 6-7

Függöny fel!                                                               Okt. 20             4 db     4600 ft/db         5 sor 3-6

G.Ö.R.CS.                                                                   okt. 20             2 db     3200 ft/db         6 sor 7-8

CAVEMAN  Ősember                                                  okt. 21             2 db     3200 ft/db         5 sor 5-6

Black Comedy                                                            okt. 22             2 db     3500 ft/db         10 sor 4-5

Illatszertár                                                                  okt. 23             2 db     4000 ft/db         9 sor 6-7

Hét boszorka  szerelmi varázslások                           okt. 24             4 db     4600 ft/db         6 sor 9-12

Függöny fel!                                                               Okt. 26             4 db     4900 ft/db         6 sor 3-6

Jó zsaru – rossz zsaru                                                okt. 27             3 db     3500 ft/db         5 sor 5-7

 

Függöny fel!                                                               Nov. 03            4 db     4600 ft/db         5 sor 7-10

 

oPERETT SZÍNHÁZ

GHOST                                                                       nov. 07            4 db     6900 ft/db            5 sor 5-8

GHOST                                                                       nov. 07            2 db     6900 ft/db         7 sor 9-10

GHOST                                                                       nov. 07            4 db     6900 ft/db         8 sor 10-13

GHOST                                                                       nov. 09            4 db     6900 ft/db         7 sor 3-6

Csárdáskirálynő                                  15:00                nov. 10            2 db     3600 ft/db         6 sor 7-8

Csárdáskirálynő                                                         nov. 10            4 db     3000 ft/db         6 sor 9-12

Viktória                                                                      nov. 15            4 db     3600 ft/db         6 sor 17-20

Ördögölő Józsiás                                15:00                nov. 16            4 db     3600 ft/db         em. közép 2 sor 1-4

REBECCA                                                                   nov. 17            4 db     5900 ft/db         7 sor 13-16

Csókos asszony                                  15:00                nov. 23            2 db     3600 ft/db         6 sor 9-10

Csókos asszony                                                          nov. 23            4 db     3600 ft/db         em. közép 2 sor 1-4

Menyasszonytánc                                                       nov. 24            4 db     3000 ft/db         6 sor 12-15

Rómeó és Júlia                                                          nov. 29            4 db     5900 ft/db         em. közép 2 sor 7-10

Rómeó és Júlia                                  15:00                nov. 30            4 db     5900 ft/db         7 sor 6-9

 

Játékszín

Az utolsó hősszerelmes                   &

     
Címer
     
Kedvenc oldalaim
     
digitális
     
Háttérzene
     
Számláló
Indulás: 2008-06-14
     

Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!